..พี่หนูนิดได้ไปออกรายการ GOLDEN CLUB มีคุณรอง เค้ามูลคดี และ พล...อังกูร อาทรไผท เป็นพิธีกร

พี่หนูนิดได้ไปสาธิต เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของตัวเอง และสาธิตการทำเทียนเจล และถักตุ๊กตาไหมพรม

 ผลงานบางส่วนที่ออกรายการ

เทียนเจลแก้วใส 

 สาธิตการถักตุ๊กตาไหมพรม
 ................
 ...................

edit @ 19 Oct 2009 23:13:01 by nidyada

Comment

Comment:

Tweet

big smile น่ารักจัง

#1 By juney on 2009-10-20 06:15